Καλώς ήλθατε! Η καλύτερη replica rolex σε αντιγραφα ρολογιών είναι εδώ!

Απο την φόρμα επικοινωνίας μπορείτε να υποβάλλατε οποιοδήποτε σημείωμα επιθυμείτε.

Αν επιθυμείτε για παράδειγμα (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά) να αφαιρεθεί κάποια κριτική απο την ιστοσελίδα, ή κάποιο κείμενο κλπ. τότε πρέπει να έχετε υπόψιν πως το αίτημα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα εξής παρακάτω:

  1. Το σημείωμα πρέπει να περιέχει έγκυρη ηλεκτρονική υπογραφή (digital signature) ή όπως αποκαλείται στην Ευρώπη A.E.S. και το έγγραφο με το αίτημα πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή.
  2. Επαρκείς πληροφορίες επικοινωνίας όπως πλήρες ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση ή ό,τι άλλο σας ζητηθεί αργότερα.
  3. Δήλωση που να αποτυπώνεται η φύση του αιτήματος καθώς και τον βάσιμο λόγο αυτού.
  4. Αν πρόκειται για αντιπρόσωπο, μια δήλωση του αρχικά αιτούντος πως εξουσιοδοτεί τον αντίκλητο για την διαβίβαση του σημειώματος.
  5. Το αίτημα πρέπει να είναι γραμμένο στα Αγγλικά ή στα Δανέζικα, την επίσημη γλώσσα της χώρας Suriname.